آتلیه هنری “آفرینش هنر معماری زمانه” مرکزی جهت طراحی و اجرای ایده های پیشرو در زمینه معماری داخلی، معماری منظر و طراحی منظر شهری است. این مرکز همچنین در زمینه برگزاری دوره و ورکشاپ در حوزه های معماری -گرافیک-سینما و پژوهش هنر با همکاری شرکت چشم انداز توسعه عصر از سال 1389 در حال فعالیت است با تیم طراحان و مدرسان ما کیفیتی بالا از طراحی و آموزش را تجربه خواهید کرد.آتلیه هنری “آفرینش هنر معماری زمانه” مرکزی جهت طراحی و اجرای ایده های پیشرو در زمینه معماری داخلی، معماری منظر و طراحی منظر شهری است. این مرکز همچنین در زمینه برگزاری دوره و ورکشاپ در حوزه های معماری -گرافیک-سینما و پژوهش هنر با همکاری شرکت چشم انداز توسعه عصر از سال 1389 در حال فعالیت است با تیم طراحان و مدرسان ما کیفیتی بالا از طراحی و آموزش را تجربه خواهید کرد.

شماره ثبت : الف 77887526